Fremtiden for International Swingers Week

Fremtiden for International Swingers Week går i retning af at udvide dækningsområdet. Vi ser gerne at lande i det meste Europa går med i Swingers Week konceptet.

Som udgangspunkt er alle lande velkomne i projektet, men det kræver at vi finder samarbejdspartnere som vil drive Swingers Week i lige netop deres land. Der ud over må man respektere at ikke alle lande er som Danmark. Det som er en succes i Danmark er ikke nødvendigvis en succes i Norge, Spanien og Holland. Dette kan vi dog kun få afklaret ved at prøve at opstarte Swingers Week i de enkelte lande. Der ud over vil en god dialog med vores partnere i de respektive lande have utrolig stor betydning for udfaldet af den første International Swingers Week i det enkelte land.

For det er klart at der skal tages hensyn til religioner, kulturer og samfundsnormer.
Lande som Norge, Sverige og England har på samme måde som Danmark et mere lukket swinger miljø. Her er International Swingers Week særdeles velegnet da swingermiljøet ikke er så accepteret i samfundet. Det kan kort sagt forbedres igennem International Swingers Week.

I lande som Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Spanien, Belgien og Portugal har man der imod et mere åbent og accepteret swingermiljø. Derfor vil behovet for en Swinger Week være størst i Skandinavien og England. Dermed er det ikke sagt at det ikke kan blive en succes i lande med et accepteret Swingermiljø. Her skal ugen bare benyttes på en anden måde end i de Skandinaviske lande.

I 2014 og 2015 afholdes der ikke International Swingers Week, da vi har udfordringer med financeringen der skal dække reklamekampagner op til ugens start. Det er derfor uvist om ugen vender tilbage.

Swingers Week® og © af Swingsites.dk - CVR 31 57 10 06